New Market Advisory
Your key to new markets
 

Onze diensten

New Market Advisory levert adviesdiensten en marketing diensten aan klanten zowel in private als in publieke sectoren.


Zakelijke klanten van New Merket Advisory vallen onder drie categorieën:


- bedrijven

- non-profit organisaties

- overheidsinstanties. Diensten voor bedrijven


- Zoeken naar buitenlandse partners. Identificeren van potentiële buitenlandse partners en inventariseren van mogelijke samenwerkingsmogelijkheden
-Het organiseren van bezoeken aan potentiële partners in Nederland of andere landen
- Algemene ondersteuning bij contacten met buitenlandse partners: advies over zakelijke cultuur, do's en don'ts, een overzicht van de economische situatie in het specifieke land en de specifieke sector, advies met betrekking tot communicatie- en marketingstrategie, prijsbepaling, enzovoort
- Primaire marktonderzoek in het land van interesse.
- Diensten voor buitenlandse bedrijven bij het opstarten van een bedrijf in Nederland.Diensten voor non-profitorganisaties die betrokken zijn bij het bevorderen van internationale zakelijke activiteiten: Kamers van Koophandel, brancheverenigingen, sectorassociaties, etc.


- Organiseren van handelsmissies, B2B contactdagen, sectorpresentaties, conferenties en seminars.Diensten voor overheidsinstanties (ministeries, agentschappen, etc.)


- Activiteiten ter bevordering van bilaterale handelsrelaties en export.
- Deelname aan internationale zakelijke ontwikkelingsprojecten
- Werken in opdracht van de ministeries (bijvoorbeeld, optreden als de officiële handelsvertegenwoordiger)